Kuka olen 

Rakastan ihmisiä, metsää, merta ja taivasta. Olen opiskellut useita arkeen vahvasti sidoksissa olevia tutkintoja viimeisimpänä TRE-  ja hengitysohjaajaksi.  Kehollisten menetelmien pariin olen kulkenut pitkän tien, välillä rämpien analyysien ja älyllisen märehtimisen suossa. Omakohtaisesti koettu uupumus ja halu ymmärtää laajemmin mistä siinä on kyse, niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisella tasolla, on johdattanut oppimaan traumasta, niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. 

Yhteys on sitä, että kuulee ja haluaa ymmärtää. Yhteys on kehollista. Se on hyväksyntää ja hermostollista yhteissäätelyä. Se on ohjaukseni perusta. Tehtäväni ohjaajana on olla läsnä ja luoda turvallinen tila, missä yhteyden itseesi on turvallista vahvistua.

Tutkijan tavoin pidän tärkeänä, että olet tietoinen siitä millaisiin uskomuksiin, maailmasta ja ihmisestä, ohjaukseni perustuu. Lähestyn kehoa ja ihmistä kokonaisuutena, elävänä organismina, joka monimutkaisuudessaan saa kovin nöyräksi. Seuraan innostuneena miten tiede onnistuu kuvaamaan kehon eri systeemien välisiä vuorovaikutussuhteita ja auttaa ymmärtämään kokonaisuuden toimintaa paremmin. Ohjauksessani korostuu kuitenkin se, että tunnistamme myös ei-tietämisen tilan, missä voit turvallisesti kokea ja tutkia itse omaa kokemustasi.

Ymmärrän elämän luonteen syklisenä prosessina, jonka pakottaminen suoraviivaiseen etenemiseen on mahdotonta ja johtaa usein häiriöihin kokonaisuuden toiminnassa. Kun organismin toiminta on harmoniassa ympäristönsä kanssa se aistii, tuntee, myötäelää ja reagoi ympäristöönsä tarpeistaan huolehtien, mutta ympäristönsä huomioiden. Joskus venyen, mutta pian palautuen.

Ajattelen myös, että useat kokemamme kehon pulmat kuten lihasjännitykset ja -kivut, univaikeudet, ruuansulatuksen vaikeudet, uupumus tai masennus, ärtyneisyys ja niin edelleen, ovat yhteydessä ympäristön vaatimuksiin ja yhteisesti vaalittuihin uskomuksiin siitä, mikä on normaalia. Kannustan pohtimaan omia omaksuttuja ajatusmalleja ja totuuksia.


Koulutus:
Hengityskoulu ohjaaja 2024 Turun kesäyliopisto (Minna Martin& Rauni Toffer)
TRE lapset ja nuoret huhtikuu 2024 (TRE Finland/ Kirsi Törmi)
Hengitysohjaaja 2022-2023 (Facilitator of Alchemy of breath) Alchemy of Breath
TRE 2020-2023 (tension/trauma release exercise) TRE Finland
Voimapiiri: siirtymäriitit naisen elämässä. 2021-2022 Gabriela Ariana
Kasvatustieteiden maisteri KM, kotitalousopettaja, HY 2011-2021
Hotelli- ja ravintola-alan restonomi, PIRAMK 2006-2009