Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Elämä on liikettä ja jatkuvaa muutosta. Myös työyhteisöissä. Me tuomme itsemme, kehomme, aikaisemmat kokemuksemme työpaikoille ja kohtaamme toisemme, enemmän tai vähemmän tietoisina kaikista puolistamme. Kestoltaan ja sisällöltään vaihtelevien kurssien/ koulutusten keskeisenä tavoitteena on elävöittää jokaisen sisäistä sekä yksilöiden välisiä kontakteja. Kuulostaa villiltä ja ihmeelliseltä, mutta käytännössä luomme yhdessä tilan pysähtymiselle ja huomaamiselle, opettelemme tunnistamaan mitä meissä tapahtuu ja kertomaan siitä sopivalla tavalla toisille. Riittävä turva, riittävä aika, riittävä tuki sekä riittävä sitoutuminen ovat aineksia joiden toteutuminen ryhmässä mahdollistavat muutosprosessin.

Koulutus räätälöidään yhteisön tarpeiden mukaan. Teemoja voivat olla esimerkiksi Lasten ja nuorten traumainformoitu kohtaaminen, Mitä traumainformoitu (opetus/kasvatus) tarkoittaa, Tasapainoinen hengitys ja hyvinvointi, Kestävä muutos voimavarana, Stressinpurku osana omaa arkea.

Menetelmät:
Teoreettisen tiedon tukena käytämme erilaisia yksilö/pari/ryhmä harjoituksia, jotka tuottavat osallistujille implisiittistä, kokemuksellista tietoa aiheesta. Esimerkiksi kirjoittaminen, hengityksen havainnointi, parin aktiivinen kuuntelu tai rauhallinen (ohjattu) liikkuminen tilassa, voivat toimia tällaisina harjoitteina.
TRE (tension release exercise) käytön sopivuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti. 

Kohderyhmät:
Opetus- ja kasvatus
Varhaiskasvatus, perusopetus - aikuiset
Erityisopetus 
Kansalaisaktivismi- ryhmät (teen 3 ilmaista koulutusta/ -jaksoa vuodessa. Kysy lisää)

Kaikki työyhteisöt, joiden toiminta perustuu sujuvalle vuorovaikutukselle ja yhteistoiminnalle ja sen sujuvoittamiseen halutaan sitoutua.


Esimerkkejä palvelupaketeista:
Luento 2 tuntia
400€ (sis. alv 24%)

Tyhy- päivä 7 tuntia (sis. tunnin lounastauko) Vähemmän stressiä - enemmän tilaa hengittää. Tietoa ja taitoa stressin purkuun. Osallistujien tiedolliset ja taidolliset valmiudet ymmärtää ja vaikuttaa stressin kertymiseen yhteisössä ja omalla kohdalla lisääntyvät kehollisten harjoitusten tukemana.
alkaen 1500€ (sis alv. 24%)

Kestävät kohtaamiset - hengittäen laatua vuorovaikutukseen (kokemuksellinen, 3-8 harjoituskertaa, alku- ja loppu kartoitus ja koulutuksen aikainen tuki ja materiaalit. 8-25 henkilöä) 
Koulutuksessa tutustutaan omaan hengitykseen erilaisten yksilö/pari/ryhmä harjoitteiden avulla, luoden hengitykselle tilaa liikkua tasapainossa eli suhteessa vaihteleviin tilanteisiin. Opitaan tasapainoisen hengityksen vaikutuksista omaan terveyteen sekä siitä, miten hengitys toimii käytännön työvälineenä, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti kaikkeen vuorovaikutukseen. 
alkaen 2500€ (sis alv 24%)